História spoločnosti


Filozofia firmyZameranie firmyHlavná komoditaSpoločnosť A-TRANS s.r.o. vznikla v roku 1992. Pôvodne firma bola dopravná, neskôr sa jej aktivity rozšírili o zasielateľské služby, colno–deklaračnú činnosť a skladovanie tovaru. Komplexné služby z oblasti colnej deklarácie a prevádzky verejného colného skladu poskytuje prostredníctvom dcérskych spoločností. Zasielateľské služby činnosti dnes v spoločnosti prevažujú.

Firma A-TRANS s.r.o. je jednou zo šiestich zakladajúcich členov, ktorí v roku 1992 iniciovali založenie Zväzu zasielateľov Slovenska ( dnes Zväz logistiky a zasielateľov Slovenskej republiky ZLZ SR ).

je vysoká spoľahlivosť a kvalita služieb, orientácia na zákazníka, profesionalita pracovníkov a ich orientácia k vysokej miere zodpovednosti, pružná organizácia, flexibilita, moderná komunikačná a informačná technika. Zákazníkom poskytuje individuálne riešenia podľa ich požiadaviek.

A-TRANS, s.r.o.: Zasielateľské služby, orientované najmä na oblasť cestného zasielateľstva pre územie celej Európy. Vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy vlastným vozovým parkom. Ponúkame komplexné služby z oblasti colnej deklarácie a prevádzky verejného colného skladu, skladovej logistiky poskytuje spoločnosť prostredníctvom dcérskych spoločností.

na ktorú sa spoločnosť A-TRANS s.r.o.dlhodobo špecializuje je preprava výrobkov a polotovarov
z tissue papiera po rôznych krajinách Európy.

Logistický monitor je názov projektu, ktorý spoločnosť A-trans s.r.o. aktívne podporuje - Internetové noviny pre logistiku na Slovensku. Prinášajú informácie z oblasti logistiky, monitoring periodík, publikácií, diskusia, názory, inzercia a iné...